17 junio 2013

Vocabulario de nuevo HSK 2º nivel


新汉语水平考试HSK一级词汇
Vocabulario de nuevo HSK 2º nivel


爱  ài
吧  ba 白  bái 百  bǎi 帮助  bāngzhù 
报纸  bàozhǐ 比  bǐ 别  biã 

唱歌  chànggē 出  chū 穿  chuān 船  chuán 次  cì 从  cïng 错  cuî 

打篮球 大家  dàgū 但是  dànshì 到  dào 
得  de 等  děng

房间  fángjiān 非常  fēicháng 
服务员  fúwùyuán 

高  gāo 告诉  gàosu 哥哥  gēge 

给  jǐ 公共汽车  gōnggîngqìchē 公斤  gōngjīn 公司  gōngsī 贵过  guìguo 

还  huán 孩子  háizi 好吃  hǎochī 号  hào 黑  hēi 红 hong 欢迎 huānyíng 回答 huídá 

机场 jīchǎng 鸡蛋  jīdàn 件  jiàn
教室  jiàoshì 姐姐  jiějie 介绍  jiâshào 进  jin 近  jìn 就  jiù 觉得  juãde 

咖啡  kāfēi 开始  kāishǐ 考试  kǎoshì 
可能  kěnãng 可以  kěyǐ 课  kâ 快  kuài
快乐  kuàilâ 

累  lâi 离 lí 两  liǎng 路  lù  旅游 lǚyïu 

卖 mài 慢 màn 忙 máng 每 měi 妹妹 mâimei 门  mãn

男人  nánrãn 您  nín 牛奶  niúnǎi 女人  nǚrãn 旁边  

pángbiān 跑步  pǎobù 便宜  biànyí 票  piào 

妻子  qīzi 起床  qǐchuáng 千  qiān 晴  qíng 去年  qùnián 

让  ràng 

身体  shēntǐ 生病  shēngbìng 生日  shēngri 时间  shíjiān 事情  shìqing 手表  shǒubiǎo 手机  shǒujī 送  sîng 所以  suǒyǐ 

它  tā 踢足球 题  tí 跳舞  tiàowǔ 

外  wài 完  wán 玩  wán 晚上  wǎnshang 
为什么  wâishãnme 问  wân 问题  wântí

西瓜  xīguā 希望  xīwàng 洗  xǐ 向  xiàng 小时  xiǎoshí 笑  xiào 新  xīn 姓  xìng 
休息  xiūxi 雪  xuě 

颜色  yánsâ 眼睛  yǎnjing 羊肉  yángrîu 
药  yào 要  yào 也  yě 已经  yǐjing 
一起  yīqǐ 意思  yìsi 阴  yīn 因为  yīnwei 游泳  yïuyǒng 右边  yîubian 鱼 yú 元 yuán 远  yuǎn 运动  yùndîng 
再  zài 早上  zǎoshang 张  zhāng 丈夫  zhàngfū 找  zhǎo 着  zhe 真  zhēn
正在  zhângzài 知道  zhīdao 准备  zhǔnbâi
自行车  zìxíngchē 走  zǒu 最  zuì
左边  zuǒbiān

No hay comentarios:

Publicar un comentario